Garaže i parkirališta (280kom)

 • podovi zaglađana cementna glazura
 • zidovi disperzivne boje
 • stropovi zaglađena žbuka na izolacionim pločama
 • vrata protupožarna, čelična

Zajednički prostori – komunikacije unutar zgrade

 • podovi ljevani podovi
 • zidovi silikatne boje, djelomično natur beton
 • stropovi disperzivne boje
 • stubišna vrata aluminijska bravarija u sklopu fasade
 • stubište montažni betonski prefabrikati

Fasada

 • prizemlje obloga betonskim fasadnim pločama
 • katovi obloga eternit fasadnim pločama
 • fasadna stolarija alu stolarija u boji, zaštita prozora dio eslingeri, dio paneli visine etaže
 • ograde loggia, terasa, balkona ustakljena/kaljeno staklo/
 • ravni krov s odgovarajućom toplinskom izolacijom i zaštitnim slojem od betonskih ploča