KONCEPCIJA I FUNKCIONALNO RJEŠENJE

Koncepcija formiranja novog prostora/građevine/ proizašla je iz oblika parcele, okolnih prometnica, urbanistički zadanih gabarita/markice/ te razmišljanja o kvalitetnoj dispoziciji prostora i samoj formi buduće građevine. Na navedenoj parceli smještena je samostalna stambeno – poslovna građevine s dvije podzemne i devet nadzemnih etaža.

Građevina je U oblika sa unutrašnjim trgom otvorenim prema jugu (prema Kišpatićevoj ulici), galerijskog tipa stanova. U prizemlju zgrade smješteni su glavni ulazi sa stubištima i dizalima, pomoćne prostorije (smećarnici), poslovni prostori te skupina garaža. Na prvom katu uz stanove nalaze se i dva poslovna prostora. Na ostalim etažama smještene su stambene jedinice.

Stanovi su jednostrane, dvostrane i trostrane orijentacije s odgovarajućim loggiama i terasama.

Kolni pristup omogućen je iz Kesterčanekove ulice, kružnom cestom oko same zgrade za potrebe stanara, poslovnih prostora kao i komunalnih vozila.