Novosti

SPC Maksimir dobio uporabnu dozvolu // 26.07.2010.

Uporabna dozvola je dozvola koju je potrebno ishoditi da bi se novoizgrađena građevina mogla početi koristiti i evidentirati u zemljišnim knjigama (ne treba za građevine BRP <400m2). Uporabnom dozvolom potvrđuje se da je građevina izgrađena u skladu s građevinskom dozvolom/potvrdom glavnog projekta, a što se utvrđuje tehničkim pregledom. Na tehničkom pregledu sudjeluju članovi Povjerenstva koje imenuje nadležno tijelo koje je izdalo dozvolu/potvrdu (predstavnik nadležnog tijela i predstavnici službi koje su izdale posebne uvjete - HEP, Vodovod, Gradska plinara i sl.) i predstavnici svih sudionika u gradnji (investitor, izvođač, stručni nadzor, projektant i revident). Na tehničkom pregledu vrši se očevid na građevini i uvid u dokumentaciju (dozvole, projekti, građevinski dnevnici, izjave izvođača, završno izvješće gl. nadzornog ing., atesti i sl.), na temelju kojeg članovi povjerenstva daju svoje mišljenje o usklađenosti građevine s dozvolom/potvrdom. Da bi se mogla izdati uporabna dozvola svi članovi povjerenstva moraju dati pozitivno mišljenje o usklađenosti građevine s dozvolom/potvrdom, a za eventualne manje nedostatke daje se rok za njihovo otklanjanje. Nakon prikupljanja pozitivnih mišljenja svih članova povjerenstva nadležno tijelo izdaje uporabnu dozvolu, na temelju koje se građevina može početi koristiti.